DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Akty prawne i inne dokumenty
REGULAMIN STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIMDodano: 2017-10-19 10:47:36

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 września 2013 roku
w sprawie terminu składania wniosków o obniżenie czesnego ze względu na średnią ocen z egzaminów i zaliczeń

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 września 2013 roku
w sprawie terminu składania wniosków o obniżenie czesnego ze względu na trudną sytuację materialną studenta

RADA WYDZIAŁU 11.07.2013 - ANEKSY DO UCHWAŁ OKOŁOREGULAMINOWYCHDodano: 2013-09-30 14:13:36

Zasady podziału dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonej na podtrzymanie potencjału badawczego w Instytucie Filologii Polskiej UR obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską dla absolwentów filologii polskiej UR

REGULAMIN RADY Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu RzeszowskiegoDodano: 2012-07-30 13:49:07