SŁOWO
STUDIA JĘZYKOZNAWCZE


 SŁOWO
Studia językoznawczeRedaktor Naczelny

Kazimierz Ożóg


Rada Naukowa

Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)
Jaromír Krško (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
Aleksandra Piasecka-Till (Federalny Uniwersytet Parany w Kurytybie, Brazylia)
Henriette Langdon (San Jose State University, USA)
Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Fred Schulz (Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz, Niemcy)
Nataliya Shumarova (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Joseph Voyles (University of Washington, USA)
Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

Komitet Redakcyjny

     Redaktorzy tematyczni

Grażyna Filip
Maria Krauz
Agnieszka Myszka
Ewa Oronowicz-Kida
Bożena Taras


     Redaktorzy językowi

Robert Kiełtyka
Wioletta Kochmańska
Robert Słabczyński


     Redaktor statystyczny

Małgorzata Kułakowska


     Sekretarz redakcji

Robert Słabczyński

 

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.

ISSN 2082-6931

 

Adres redakcji:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR
ul. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 12 30
Fax 17 872 12 91
e-mail: slowo@ur.edu.pl


Wydawnictwo:

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. prof. S. Pigonia 6
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 13 69
Tel./fax 17 872 14 26
E-mail: wydaw@ur.edu.plOstatnia aktualizacja: 22.05.2020 r.
Odwiedzin: