SŁOWO
STUDIA JĘZYKOZNAWCZE


 SŁOWO
Studia językoznawcze


Czasopismo "Sowo. Studia językoznawcze" zostało wpisane na listę B czasopism punktowanych MNiSW (7 punktów).


ISSN 2082-6931


Redaktor Naczelny

Kazimierz Ożóg


Rada Naukowa

Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)
Bogusław Nowowiejski (Uniwersytet w Białymstoku)
Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)
Fred Schulz (Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz, Niemcy)
Nataliya Shumarova (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)


Komitet Redakcyjny

Grażyna Filip
Maria Krauz
Agnieszka Myszka
Robert Słabczyński (sekretarz Redakcji)
Bożena Taras


Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.


Adres redakcji:

Instytut Filologii Polskiej UR
Ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 12 30
Tel./fax 17 872 12 91
e-mail: slowo@ur.edu.pl


Wydawnictwo:

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. prof. S. Pigonia 6
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 13 69
Tel./fax 17 872 14 26
E-mail: wydaw@ur.edu.pl
WWW: wydawnictwo.ur.edu.plOstatnia aktualizacja: 07.07.2017 r.
Odwiedzin: