SŁOWO
STUDIA JĘZYKOZNAWCZE


 Lista recenzentów


Lista recenzentów współpracujących z czasopismem "Słowo. Studia językoznawcze"

dr hab. Aleksandra Achtelik
prof. dr hab. Barbara Bogołębska
dr hab. Andrzej Charciarek
prof. dr hab. Stanisław Dubisz
prof. dr hab. Bogusław Dunaj
prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
dr hab. Katarzyna Kłosińska
prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
prof. dr hab. Ewa Komorowska
prof. dr hab. Stanisław Koziara
prof. dr hab. Janina Labocha
dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka
prof. dr hab. Halina Pelc
dr hab. Kazimierz Sikora
prof. dr hab. Bogusław Skowronek
dr hab. Dorota Suska
prof. dr hab. Helena Synowiec
prof. dr hab. Jolanta Tambor
prof. dr hab. Bogdan Walczak
Odwiedzin: