DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Ogłoszenia dla studentów


Zastępstwa za Panią dr Urszulę Gajewską
z przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego, rok II filologii polskiej


Z powodu przedłużającego się zwolnienia lekarskiego ustala się następujące zastępstwa za Panią dr Urszulę Gajewską:

 • 13 listopada 2018 r. - zajęcia poprowadzi Pani dr hab. Wioleta Kochmańska
 • 20 listopada 2018 r. - zajęcia poprowadzi Pani dr hab. prof. UR Maria Krauz


Dodano: 2018-11-10 20:59:03Nabór uzupełniający wniosków o stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2018/2019

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2018 r. podjął Uchwałę Nr 492/10 392/18 w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2018/2019.

Nabór wniosków rozpoczyna się 13 listopada 2018 r. i kończy 20 listopada  2018 r.

Warunki ubiegania się o stypendium, miejsce składania wniosków, sposób wypełniania wniosków oraz informacje dodatkowe znajdują się w złączniku „Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego”. Szczegółowe warunki oraz tryb i terminy postepowania przy udzielaniu pomocy stypendialnej dla studentów określa Regulamin programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2018/2019.

Więcej informacji na: http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-studentow/aktualnosci/292-nabor-uzupelniajacy-wnioskow-o-stypendium-marszalka-wojewodztwa-podkarpackiego-na-rok-akademicki-2018-2019Dodano: 2018-11-09 13:45:51Odwołanie zajęć i dyżurów - studia stacjonarne

Odwołuje się zajęcia dydaktyczne oraz dyżury Pani dr hab. prof. UR B. Taras w czwartek 15.11.2018 r.Dodano: 2018-11-09 13:00:19Zmiana sal 12-15.11.2018 r.

W związku z remontem sali 33 w budynku A3 w dniach 12-15.11.2018 r. nastąpi jednorazowa zmiana sal:

 • 13 listopada:

  • dr hab. prof. UR M. Krauz w godz. od 13:30 do 15:00 zajęcia odbędą się w sali 120, bud. A1,

 • 14 listopada:

  • dr hab. prof. UR P. Paczkowski w godz. od 8:15 do 9:45 zajęcia odbędą się w sali 110, bud. A1,
  • mgr A. Kołacz w godz. od 10:00 do 11:30 zajęcia odbędą się w Sali Senatu UR, bud. A1,
 • 15 listopada:

  • dr hab. prof. UR A. Barwińska-Małajowicz w godz. od 8:15 do 9:45 zajęcia odbędą się w sali 118, bud. A1,
  • dr hab. prof. UR R. Magryś w godz. od 9:45 do 11:15 zajęcia odbędą się w sali 201 (Instytut Historii) , bud. A1,
  • prof. dr hab. K. Ożóg w godz. od 14:00 do 15:30 zajęcia odbędą się w sali 137, bud. A1,


Dodano: 2018-11-09 09:42:01Odwołanie zajęć oraz dyżurów - studia stacjonarne

Odwołuje się zajęcia dydaktyczne oraz dyżury Pani dr U. Gajewskiej w dniu 6-22.11.2018 r.Dodano: 2018-11-07 09:27:39Zastępstwa za Panią dr Annę Jamrozek-Sowę

Z powodu przedłużającego się zwolnienia lekarskiego ustala się zastępstwa za Panią dr Annę Jamrozek-Sowę, obowiązujące od 6 listopada 2018 r.:

 • Literatura po 1939 roku - mgr Matylda Zatorska
 • Współczesne życie artystyczne - mgr Matylda Zatorska
 • Warsztaty krytycznoliterackie - dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek

W ramach przedmiotu: Aktywność kulturalna współczesnego człowieka studenci idą na spektakl ,,Beniowski" w dniu 19 listopada 2018 roku.Dodano: 2018-11-05 11:02:59Ubezpieczenie NNW dla studentów w roku akademickim 2018/2019

UNIQA NNW - Plakat

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW

 
Informacji udziela:

mgr Anna Argasińska-Baran
Uniwersytet Rzeszowski
Dziekanat Wydziału Filologicznego, p. nr 26

Al. mjr. W. Kopisto 2 b, 35-315 Rzeszów
tel./ fax. +48 17 872 12 05
e-mail: dzfiln@ur.edu.pl
            ania.a@ur.edu.plDodano: 2018-10-11 09:41:59Stypendia Stowarzyszenia GFPS w Niemczech

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do naszego programu stypendialnego w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres marzec 2019 - lipiec 2019 (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Lipsku, Heidelbergu, Dreźnie, Hamburgu, Monachium, Bremie. Termin nadsyłania zgłoszeń został wyznaczony na 31.10.2018.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.
 
W załączeniu plakat promujący stypendium GFPS w Niemczech. Ponadto zapraszam na naszą stronę https://www.gfps.pl/info/, na której znajduje się pełna informacja o stypendium, w tym jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do niego.


Dodano: 2018-10-05 12:23:00Ćwiczenia wojskowe

Możliwość odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach projektu pilotażowego w Politechnice Rzeszowskiej.
Szczegółowe informacje w załączonym piśmie.Dodano: 2018-03-19 12:06:03

Szanowni Państwo Studenci!
Zachęcamy do zapoznania się z interesującą ofertą praktyk studenckich - link: http://oferty.praca.gov.pl
Poza praktykami obowiązkowymi, wynikającymi z planów studiów, możecie Państwo odbywać także praktyki ponadprogramowe - link: http://biurokarier.ur.edu.pl/praktyki.htmlDodano: 2015-06-12 09:19:26