DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
FP - Sylabusy
Pełny wykaz dokumentyów dydaktycznych na dany rok akademicni znajduje się w zakładce "Jakość kształcenia" dla kierunku filologia polska.Dodano: 2015-03-10 12:31:55Opisy przedmiotów (tzw. sylabusy) - rok rozpoczęcia studiów 2014/2015

STUDIA I STOPNIA

11. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny – m. przedmiotów podstawowych i ogólnouniwersyteckich

11A. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny – m. przedmiotów literaturoznawczych i teoretycznoliterackich

11B. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny – m. przedmiotów językoznawczych

11C. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny – m. przedmiotów fakultatywnych

12. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej

12A. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dodatkowej – logopedycznej z kształceniem polonistycznym

12A.1. Sylabusy przedmiotów, których nie zamieszczono w głównym katalogu

13. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności edytorsko-medialnej

14. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dziennikarstwo

 

STUDIA II STOPNIA

11. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny, studia stacjonarne

11a. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny, studia niestacjonarne

11.1. Sylabusy przedmiotów, których nie zamieszczono w głównym katalogu

12. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej, studia stacjonarne

12a. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej, studia niestacjonarne

12/I. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł bez specjalizacji/specjalności, studia niestacjonarne

13. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności edytorstwo, studia stacjonarne

14. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności concierge – reklama i public relations, studia stacjonarne

15. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dodatkowej wiedza o kulturze, studia stacjonarne

15A. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dodatkowej nauczanie języka polskiego jako obcego, studia stacjonarne

15A.1. Sylabusy przedmiotów, których nie zamieszczono w głównym kataloguDodano: 2015-03-10 12:28:14Opisy przedmiotów (tzw. sylabusy) - rok rozpoczęcia studiów 2013/2014

STUDIA I STOPNIA

11. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny - m. przedmiotów podstawowych i ogólnouniwersyteckich

11a. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny - m. przedmiotów literaturoznawczych i teoretycznoliterackich

11b. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny - m. przedmiotów językoznawczych

11c. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny - m. przedmiotów fakultatywnych

12. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej

13. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności edytorsko-medialnej

14. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dziennikarstwo


STUDIA II STOPNIA

11. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny, studia stacjonarne

11.1. Sylabusy przedmiotów, których nie zamieszczono w głównym katalogu, studia stacjonarne

11a. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł filologiczny, studia niestacjonarne

12. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej, studia stacjonarne

12a. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalizacji nauczycielskiej, studia niestacjonarne

13. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności edytorstwo, studia stacjonarne

14. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności kultura społeczna i medialna, studia stacjonarne

15. Opis poszczególnych modułów kształcenia (tzw. sylabusy), moduł specjalności dodatkowej wiedza o kulturze, studia stacjonarneDodano: 2015-03-10 12:28:08Opisy przedmiotów (tzw. sylabusy) - rok rozpoczęcia studiów 2012/2013 i wcześniej

STUDIA I STOPNIA

11. Sylabusy przedmiotów dla wszystkich modułów - studia 1.st.stacjonarne

11.1. Sylabusy, których nie zamieszczono w głównym katalogu, rok akademicki 2012-13

11.1a. Sylabusy przedmiotów, których nie zamieszczono w głównym katalogu, studia stacjonarne

12. Sylabusy przedmiotów dla wszystkich modułów - studia 1.st. niestacjonarne


STUDIA II STOPNIA

11. Sylabusy przedmiotów modułu filologicznego - studia 2. st. stacjonarne

11a. Sylabusy przedmiotów modułu filologicznego - studia 2. st. niestacjonarne

12. Sylabusy przedmiotów modułu specjalizacji nauczycielskiej studia 2. st.stacjonarne

12a. Sylabusy przedmiotów modułu specjalizacji nauczycielskiej studia 2. st.niestacjonarne

13. Sylabusy przedmiotów modułu specjalności edytorstwo studia 2. st. stacjonarne

13a. Sylabusy przedmiotów modułu specjalności edytorstwo studia 2. st. niestacjonarne

14. Sylabusy przedmiotów modułu specjalności kultura społeczna i medialna, studia 2. st. stacjonarneDodano: 2015-03-10 12:27:39