TEMATY I KONTEKSTY

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
W NAJNOWSZYM NUMERZE


 „Tematy i Konteksty” to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line.

„Tematy i Konteksty” zostały wpisane do Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (20 pkt).

„Tematy i Konteksty” są indeksowane w bazach:

  • BazHum
  • PBN
  • ERIH PLUS
  • CEJHS
  • Index Copernicus (ICV 2018: 82.00)

Opracowanie techniczne i projekt okładki: Grzegorz Wolański

ISSN: 2299-8365

ISSN online (eISSN): 2719-8561


Bieżący numer

W przygotowaniu: 
„Tematy i Konteksty” 2021, nr 11 (16): Literatura wobec kryzysu epidemii, red. Anna Jamrozek-Sowa, Grzegorz Trościński, Wojciech Maryjka.

Zgłaszanie artykułów odbywa się za pośrednictwem strony Open Journal System (OJS) czasopisma: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty

Zapraszamy do współpracy!

 

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2021 r.

 

 

 


Odwiedzin: