TEMATY I KONTEKSTY

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
W NAJNOWSZYM NUMERZE


 


Procedura recenzowania


Lista recenzentów

Redakcja "Tematów i Kontekstów" powołuje recenzentów do każdego numeru czasopisma.

Recenzenci poszczególnych numerów:

"Tematy i Konteksty" 2017, no. 7 (12)
Doc. dr hab. Mariya Bracka (Kievskij Nacional'nyj Universitet imeni Tarasa Ševčenko, Ukraina)
Dr hab. prof. UWr Ewa Grzęda (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. prof. UwB Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. dr Peter Káša (Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja)
Prof. dr hab. Jacek Lyszczyna (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Grzegorz Moroz (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr hab. Marzena Kubisz (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Robert Piłat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dr hab. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prof. Dr Jürger Joachimsthaler (Philipps-Uniwersität Marburg, Niemcy)

         

"Tematy i Konteksty" 2016, nr 6 (11)
prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Jerzy Fiećko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UG Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański)
dr hab. prof. UWr Paweł Kaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Peter Káša (Prešovská Univerzita w Prešove, Słowacja)
dr hab. prof. UMK Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. prof. UZ Sławomir Kufel (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Stefan Nieznanowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Marek Skwara (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski (Akademia Pomorska w Słupsku)
dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki)

"Tematy i Konteksty" 2015, nr 5 (10)
dr hab. prof. UAM Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UŚ Barbara Gutkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. prof. UO Jacek Gutorow (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Jacek Lyszczyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr Jürgen Joachimsthaler (Philipps-Universität Marburg, Niemcy)

"Tematy i Konteksty" 2014, nr 4 (9)
prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jerzy Fiećko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UG Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański)
dr hab. prof. UWr Paweł Kaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. prof. UZ Sławomir Kufel (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Stefan Nieznanowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Michał Post (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)
prof. dr hab. Marek Skwara (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski (Akademia Pomorska w Słupsku)

"Tematy i Konteksty" 2013, nr 3 (8)
dr hab. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. prof. US Irina Fedorczuk (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr Jürgen Joachimsthaler (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Niemcy)
prof. dr hab. Erazm Kuźma (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Anna Martuszewska (Uniwersytet Gdański)
prof. dr Walentyna Musij (Narodowy Uniwersytet Odeski, Ukraina)
dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

"Tematy i Konteksty" 2012, nr 2 (7)
prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

"Tematy i Konteksty" 2011, nr 1 (6)
prof. dr hab. Jerzy Święch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)


Zasady recenzowania

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasopiśmie "Tematy i Konteksty" stosuje się następujące zasady recenzowania publikacji naukowych:

 1. Rada Redakcyjna "Tematów i Kontekstów" dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów. W kwestiach wątpliwych Rada Redakcyjna zasięga opinii wybranego członka Rady Naukowej, specjalizującego się w danej dziedzinie literaturoznawstwa.
 2. Materiały zakwalifikowane do publikacji zostają następnie wysłane do recenzji zewnętrznej.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Wyboru recenzentów dokonuje Rada Redakcyjna, z uwzględnieniem formuły tematycznej zgłoszonych materiałów.
 4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 5. Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 6. Recenzja ma charakter opisowy, musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 7. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 8. Raz w roku Rada Redakcyjna podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących (w wersji papierowej czasopisma oraz na stronie internetowej).
 9. Po ukazaniu się każdego numeru pisma Rada Redakcyjna zwraca się do wszystkich członków Rady Naukowej z prośbą o opinię.Odwiedzin: