DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
GALERIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Rzeszowski

1964. Sesja na temat twórczości Stefana Żeromskiego. Za stołem m.in.: A. Hutnikiewicz, Z. Libera, M. Tatara.
1966. Sesja na temat twórczości H. Sienkiewicza. K. Wyka wygłasza prelekcję. Za stołem m.in. L. Forczek, T. Bujnicki, B. Białokozowicz, S. Frycie, P. Żbikowski.
1969. Wycieczka do Żarnowca (Muzeum M. Konopnickiej). Siedzą: Cz. Szetela, J. Hessowa, pp. Sikorscy, Fr. Reizerowa. Stoją: E. Włodyka, T. Szetela, J. Buszta (kierowca), H. Kurczab, J. Kurczab, L. Forczek.
1969. Przed domem prof. S. Pigonia w Komborni. Na zdjęciu osoby z poprzedniego zdjęcia.
1976. Zjazd Delegatów TLiAM w Rzeszowie. Przemawia Z. Libera.
1976. Zjazd Delegatów TLiAM w Rzeszowie. W Muzeum Okręgowym w oczekiwaniu na koncert. Na sali m.in. J. Kulczycka-Saloni, Cz. Zgorzelski, E. Sawrymowicz.
Ok. 1980. Rozmowy o nieobecnych (o Jerzym Pleśniarowiczu) w Muzeum Okręgowym. Na zdjęciu: J. Pleśniarowicz, Cz. Szetela.
1986. 30-lecie rzeszowskiego oddziału TLiAM. Na zdjęciu: Cz. Zgorzelski, B. Cmela, A. Chom-Sokołowska, Z. i. T. Staniszowie, C. Soja, W. Hałdaś.
1986. 30-lecie rzeszowskiego oddziału TLiAM. Na zdjęciu: C. Szetela, S. Darłak, P. Żbikowski, Cz. Kłak, B. Cmela, A. Chom-Sokołowska, Z. i. T. Staniszowie.
1986. 30-lecie rzeszowskiego oddziału TLiAM. Na zdjęciu m.in. Cz. Zgorzelski, Cz. Kłak, S. Soja, J. Rusin, J. Hess, T. Miś, K. Cibicka, H. Gut-Wróbel, I. Mikułowa, J. Kluzowa.
1993. Rozmowy o nieobecnych (o Marii Siedmiograjowej) w Muzeum Okręgowym. Na Sali m.in. K. Surowiec, Cz. Szetela.
1995. Zjazd Delegatów Oddziałów TLiAM w Rzeszowie. Pod pomnikiem Mickiewicza: Cz. Szetela, B. Kryda, Z. Libera, A. Łoboda, Cz. Kłak.
1995. Zjazd Delegatów Oddziałów TLiAM w Rzeszowie. Przemawia Cz. Kłak, obok Z. Libera.
2017-05-29. J. Rusin, prelekcja: Gawęda o Galicji z Rzeszowem w tle, w WiMBP w Rzeszowie.
2017-12-13. J. Rusin, prelekcja: Kobieta w XIX wieku. Obyczajowość i literatura, w WiMBP w Rzeszowie.
2018-03-14. M. Chrostek, prelekcja: Polscy zesłańcy na Syberii – mity i rzeczywistość, w WiMBP w Rzeszowie.
2018-06-13. M. Stanisz, Gawęda o „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk, w WiMBP w Rzeszowie.

 Dodano: 2018-09-14 11:31:52