WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Oferta edukacyjna:
Internetowa Rejestracja Kandydatów
IRK

Informacje dodatkowe
UWAGA kandydaci przyjęci na studia (kandydaci posiadający decyzję o przyjęciu)

Konta przydzielone w czasie rekrutacji nie służą do innych wpłat niż wniesienie opłaty rekrutacyjnej.Dodano: 2017-08-01 10:53:33REKRUTACJA NA ROK AKAD. 2017/2018 - II TURA (wrześniowa)

Internetowa Rejestracja Kandydatów 2017/2018 na studia
II TURA (wrześniowa)
(rejestracja kandydatów od 30.08 do 17.09.2017 r.)

Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną Wydziału FilologicznegoDodano: 2017-08-01 10:53:01II TURA (wrześniowa) DOTYCZY REKRUTACJI NA KIERUNKI:

 • Filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia;
 • Filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia;
 • Filologia angielska, studia niestacjonarne II stopnia;
   
 • Filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia;
 • Filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia;
   
 • Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia;
 • Filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia;
   
 • Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia;
 • Filologia polska, studia stacjonarne II stopnia;
   
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia.

Filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia;

Filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia;

Filologia angielska, studia niestacjonarne II stopnia;

Filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia;

Filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia;

Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia;

Filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia;

Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia;

Filologia polska, studia stacjonarne II stopnia;

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia.Dodano: 2017-08-01 10:51:44HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 - II TURA (wrześniowa)

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Etapy postępowania rekrutacyjnego Terminy
Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 30 sierpnia 2017 r. (środa)
Ostatni dzień rejestracji, wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz poprawy danych wprowadzonych przez kandydata 17 września 2017 r. (niedziela)
Pobieranie przez system IRK wpłat kandydatów oraz postępowanie rekrutacyjne 18 – 21 września 2017 r.
(poniedziałek, wtorek, środa, czwartek)

W przypadku prowadzeniu naboru uzupełniającego na danym kierunku:

 • Dziennikarstwo – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (sala 126 lub 127, budynek A1)
 • Filologia polska I stopień - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (sala 126 lub 127, budynek A1)
 • Filologia polska  II stopień studia stacjonarne – rozmowa kwalifikacyjna (sala 126 lub 127, budynek A1)
 • Filologia angielska I stopień studia niestacjonarne - egzaminy dla kandydatów ze „starą” maturą i z maturą zagraniczną (sala 104, budynek A3)
 • Filologa germańska I stopień – rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą” maturą (sala 207, budynek A3)
 • Filologa germańska II stopień – rozmowa kwalifikacyjna - 
  absolwenci innych kierunków niż filologia germańska (sala 207, budynek A3)
 • Filologia rosyjska II stopień - rozmowa kwalifikacyjna  - absolwenci innych kierunków niż filologia rosyjska (sala 317, budynek A3)
21 września 2017 r. (czwartek)

godz. 11:00
I termin
Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia 22 września 2017 r. (piątek)
po godzinie 19:00
Ogłoszenie listy rezerwowej (tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 22 września 2017 r. (piątek)
po godzinie 19:00
Przyjmowanie kompletnych dokumentów
(nie decyduje data stempla pocztowego)
25-26 września 2017 r.
(poniedziałek, wtorek)
II termin
Ogłoszenie II listy osób do przyjęcia na studia 26 września 2017 r. (wtorek)
po godzinie 16:00
Przyjmowanie kompletnych dokumentów
(nie decyduje data stempla pocztowego)
27-28 września 2017 r.
(środa, czwartek)
Zakończenie II tury rekrutacji i ogłoszenie ostatecznej listy osób przyjętych na studia
- 29 września
2017 r. (piątek)


Dodano: 2017-08-01 10:44:09Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów

Kandydaci składają komplet dokumentów w opisanej białej teczce (imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, adres mailowy, kierunek, forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne;  forma kształcenia: studia I lub II stopnia, np. FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne I stopnia) – rok akad. 2017/2018.


W przypadku kandydatów na studia I stopnia „komplet dokumentów” obejmuje:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane wraz z danymi z systemu rekrutacyjnego - wydruk jest możliwy gdy kandydat ma status "zakwalifikowany" lub "rejestracja kompletna");
 2. Świadectwo dojrzałości (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski).
 3. Obustronne ksero dowodu osobistego (do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski);
 4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie – nazwisko, imię) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
 5. W przypadku dostarczenia dokumentów przez osoby trzecie:


W przypadku kandydatów na studia II stopnia „komplet dokumentów” obejmuje:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane wraz z danymi z systemu rekrutacyjnego - wydruk jest możliwy gdy kandydat ma status "zakwalifikowany" lub "rejestracja kompletna");
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski) oraz suplement do dyplomu (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski). W przypadku braku tych dokumentów należy złożyć zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego;
 3. Zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (zaświadczenie jest wymagane w przypadku gdy brak zapisu o średniej w suplemencie do dyplomu);
 4. Świadectwo dojrzałości (oryginał + czytelna kserokopia  do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski).
 5. Obustronne ksero dowodu osobistego (do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski);
 6. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie – nazwisko, imię) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
 7. W przypadku dostarczenia dokumentów przez osoby trzecie:


UWAGA

Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów.
Dokumentów prosimy nie wkładać do foliowych koszulek.Dodano: 2017-07-14 11:12:41[ 1 ] [ 2 ] Następne »