WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Oferta edukacyjna:
Internetowa Rejestracja Kandydatów
IRK

Informacje dodatkowe


REKRUTACJA NA ROK AKAD. 2017/2018 - I TURA

Internetowa Rejestracja Kandydatów 2017/2018 na studia
I TURA
(rejestracja kandydatów od 05.06 do 11.07.2017 r.)

Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną Wydziału FilologicznegoDodano: 2017-05-31 08:48:14HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 - I TURA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Etapy postępowania rekrutacyjnego Terminy
Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
Ostatni dzień rejestracji, wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz poprawy danych wprowadzonych przez kandydata 11 lipca 2017 r. (wtorek)
Pobieranie przez system IRK wpłat kandydatów oraz postępowanie rekrutacyjne 12-14 i 17 lipca 2017 r.
(środa, czwartek, piątek, poniedziałek)
Dziennikarstwo - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów
z dyplomem zagranicznym
Filologia polska I stopień
- rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów
z dyplomem zagranicznym
Filologia polska  II stopień studia stacjonarne - rozmowa kwalifikacyjna
Filologia angielska I stopień - egzaminy dla kandydatów
ze „starą” maturą
Filologa germańska I stopień - rozmowy kwalifikacyjne
dla kandydatów ze „starą” maturą
Filologa germańska II stopień - rozmowa kwalifikacyjna -
absolwenci innych kierunków niż filologia germańska
Filologia rosyjska II stopień - rozmowa kwalifikacyjna  - absolwenci innych kierunków niż filologia rosyjska
13 lipca 2017 r. (czwartek)
godz. 10:00
I termin
Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia 17 lipca 2017 r. (poniedziałek)
po godzinie 19:00
Ogłoszenie listy rezerwowej
(tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
17 lipca 2017 r. (poniedziałek)
po godzinie 19:00
Przyjmowanie kompletnych dokumentów
(nie decyduje data stempla pocztowego)
18-20 lipca 2017 r.
(wtorek, środa, czwartek)
II termin
Ogłoszenie II listy osób do przyjęcia na studia
(kandydaci z listy rezerwowej)
21 lipca 2017 r. (piątek)
po godzinie 15:00
Przyjmowanie kompletnych dokumentów
(nie decyduje data stempla pocztowego)
24-25 lipca 2017 r.
(poniedziałek, wtorek)
III termin

Ogłoszenie III listy osób do przyjęcia na studia
(kandydaci z listy rezerwowej)

25 lipca 2017 r. (wtorek)
po godzinie 15:00
Przyjmowanie kompletnych dokumentów
(nie decyduje data stempla pocztowego)
26-27 lipca 2017 r.
(środa, czwartek)
IV termin
Ogłoszenie IV listy osób do przyjęcia na studia
(kandydaci z listy rezerwowej)
27 lipca 2017 r. (czwartek)
po godzinie 15:00
Przyjmowanie kompletnych dokumentów
(nie decyduje data stempla pocztowego)
28 i 31 lipca 2017 r.
(piątek, poniedziałek)
Zakończenie I tury rekrutacji i ogłoszenie ostatecznej listy osób przyjętych na studia
- 1 sierpnia
2017 r. (wtorek)


Dodano: 2017-05-31 08:48:04Wykaz wymaganych dokumentów

Kandydaci składają komplet dokumentów w opisanej białej teczce (imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, adres mailowy, kierunek, forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne;  forma kształcenia: studia I lub II stopnia, np. FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne I stopnia) – rok akad. 2017/2018.


W przypadku kandydatów na studia I stopnia „komplet dokumentów” obejmuje:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
 2. Świadectwo dojrzałości (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski).
 3. Obustronne ksero dowodu osobistego (do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski);
 4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie – nazwisko, imię) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
 5. W przypadku dostarczenia dokumentów przez osoby trzecie:


W przypadku kandydatów na studia II stopnia „komplet dokumentów” obejmuje:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski) oraz suplement do dyplomu (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski). W przypadku braku tych dokumentów należy złożyć zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego;
 3. Zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (zaświadczenie jest wymagane w przypadku gdy brak zapisu o średniej w suplemencie do dyplomu);
 4. Świadectwo dojrzałości (oryginał + czytelna kserokopia  do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski).
 5. Obustronne ksero dowodu osobistego (do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski);
 6. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie – nazwisko, imię) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
 7. W przypadku dostarczenia dokumentów przez osoby trzecie:


UWAGA

Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów.
Dokumentów prosimy nie wkładać do foliowych koszulek.Dodano: 2017-05-05 11:21:56[ 1 ]