WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Oferta edukacyjna:
Internetowa Rejestracja Kandydatów
IRK

Informacje dodatkowe


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 - I TURA

Rozpoczęcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym Ostatni dzień rejestracji
w systemie oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
Terminy egzaminów wstępnych Wyniki kwalifikacji na rekrutacyjnym koncie kandydata Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia Ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

11 czerwca

10 lipca

12 lipca 2018 (czwartek) godz. 11:00

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia;

dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna;

filologia angielska I stopnia - egzamin dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (część pisemna
i ustna w tym samym dniu) oraz kandydatów, którzy w ramach „nowej matury” nie zdawali egzaminu z języka angielskiego;

filologa germańska I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, sprawdzająca opanowanie języka niemieckiego;

filologa germańska II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dla absolwentów innych kierunków niż filologia germańska, dotycząca tłumaczenia tekstów z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki, sprawdzająca kompetencje kandydata do podjęcia w/w studiów;

filologia rosyjska I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe;

filologia rosyjska II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż filologia rosyjska;

filologia polska I stopnia  - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe;

filologia polska II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż filologia polska;

polonistyka stosowana I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 I termin:
16 lipca
godz. 19.00

 

 

I termin:
17-19 lipca

 

27 lipca

 II termin:
20 lipca
po godz. 15.00

 

 

II termin:
23-24 lipca

 

 III termin:
24 lipca
po godz. 15.00

 

 

III termin:
25-26 lipca

IV termin:
26 lipca
po godz. 15.00

  IV termin:
27 lipcaDodano: 2018-04-27 10:20:38[ 1 ]