DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Władze Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa


Władze IPiD

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów

Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa
dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka
Pokój 136,
tel. 17 872 12 28

Wicedyrektorzy ds. organizacji i dydaktyki
dr Magdalena Patro-Kucab
dr Robert Słabczyński
Pokój 134,
tel. 17 872 12 29

Sekretariat
mgr Monika Kuźniar
mgr Monika Laszczyk-Świerk
Pokój 135,
tel. 17 872 12 30
fax 17 872 12 91

e-mail: ipid@ur.edu.pl
Czynny dla studentów: od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 14.00.

Informatyk
mgr inż. Norbert Czuba
pokój 135, 126
tel. 17 872 12 30
e-mail: nczuba@ur.edu.pl


     Bazę dydaktyczną stanowią sale wykładowe, ćwiczeniowe, pracownia komputerowa w budynku Instytutu (ul. Rejtana 16C, budynek A1, I piętro) oraz aula wykładowa w budynku Wydziału Filologicznego (budynek A3).
     Pracownicy Instytutu korzystają również z auli Wydziału Socjologiczno-Historycznego i auli reprezentacyjnej UR.
     Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą zajęcia zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki akademickiej. Stosują różnorodne metody i formy nauczania: wykłady (kursowe, monograficzne, przedmiotowe), dyskusje panelowe, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia warsztatowe, proseminaria, seminaria, praktyki. Oceny pracy studenta dokonywane są poprzez bieżącą ocenę pracy, egzaminy ustne i pisemne, napisanie prac rocznych, ukończenie praktyk, napisanie pracy magisterskiej (licencjackiej). Formę zajęć określa jednostka prowadząca przedmiot.
     Obecnie Instytut zatrudnia 52 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 6 profesorów z tytułem naukowym, 12 doktorów habilitowanych, 33 pracowników ze stopniem doktora i 1 z tytulem magistra. W Instytucie na studiach różnego typu (licencjackich, magisterskich uzupełniających, podyplomowych) kształci się blisko 850 studentów.
     Instytut podzielony jest na sześć zakładów. Ponadto w ramach Instytutu działają cztery pracownie naukowe:

 • Pracownia Literatury Polskiego Oświecenia
 • Pracownia Literatury i Kultury Pogranicza
 • Pracownia Literatury Poza Krajem
 • Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej

     Studenci filologii polskiej korzystają ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Cegielniana 12).
Do ich dyspozycji pozostają:

 • Wypożyczalnia Biblioteki Głównej Uniwersytetu (czynna w poniedziałki 10.00-18.00, od wtorku do piątku 9.00-18.00, w soboty 8.00-13.00).
 • Czytelnia Naukowa II (czynna od poniedziałku do piątku 8.00-18.30, w soboty 8.00-13.00).
 • Czytelnia Czasopism (czynna od poniedziałku do piątku 8.00-18.30, w soboty 8.00-13.00).
 • Czytelnia Prasy Bieżącej (czynna od poniedziałku do piątku 8.00-18.30, w soboty 8.00-13.00).
 • Informatorium (czynne od poniedziałku do piątku 8.00-18.30, w soboty 8.00-13.00).
 • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (czynna od poniedziałku do piątku 10.00-14.00).
 • Pracownia Zbiorów Specjalnych (czynna od poniedziałku do piątku 8.00-18.30, w soboty 8.00-13.00).
 • Pracownia Naukowa "Pigonianum" (czynna od poniedziałku do wtorku 8.00-18.00, od środy do piątku 8.00-15.00).

PRZYPOMINAMY:

REKTORAT

 • Rektora UR jest prof. dr hab. Sylwester Czopek
 • Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest prof. dr hab. Marek Koziorowski.
 • Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia jest dr hab. prof. UR Wojciech Walat.
 • Prorektorem ds. Finansów i Organizacji jest dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz.
 • Prorektorem ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką jest dr hab. prof. UR Józef Cebulski.

Rektor i prorektorzy urzędują w budynku A1 przy ulicy Rejtana 16, w pokojach 8-11.

DZIEKANAT WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

 • Dziekanem Wydziału Filologicznego UR jest dr hab. prof. UR Zenon Ożóg
  urzędujący w pokoju 31, budynek A3.
 • Prodziekanem Wydziału Filologicznego ds. Studenckich i Dydaktycznych jest
  dr hab. prof. UR Agnieszka Uberman.

  Przyjmuje zainteresowanych w pokoju 25, budynek A3.
 • Prodziekanem Wydziału Filologicznego ds. Ogólnych i Naukowych jest
  dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg
  .
  Przyjmuje zainteresowanych w pokoju 24, budynek A3.
 • Kierownikiem Dziekanatu jest mgr Dorota Gołąb
  Przyjmuje zainteresowanych w pokoju 30, budynek A3.

     Dziekanat Wydziału Filologicznego mieści się w budynku A3 (Al. Rejtana 16 B, 35-959 Rzeszów), w pokoju 29; godziny przyjmowania studentów: 10:00-14:00, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, tel. (17) 872 12 05, 872 12 06, fax. +48 17 872 12 86.
      Strona internetowa Wydziału Filologicznego: www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny
Dodano: 2012-09-04 09:24:03