DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  


Współpraca ze szkołami


Wykłady dla szkół 2015/2016

Propozycje wykładów dla szkół

 1. Dr Wojciech Birek: Problemy odbioru i interpretacji wizualnych tekstów kultury w edukacji i kulturze współczesnej.

 2. Dr Ewa Błachowicz: Językowo-kulturowe aspekty plotki.

 3. Dr Danuta Hejda: Symbolika form w średniowiecznej architekturze.

 4. Dr Danuta Hejda: Związki literatury i sztuk wizualnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego (na wybranych przykładach).

 5. Dr Wioletta Kochmańska: Pleonazmy - (nie)chciane konstrukcje językowe - status, aksjologia, funkcjonowanie.

 6. Dr hab. prof. UR Urszula Kopeć: Konceptualizacja nienawiści i sposoby jej komunikowania w tekście literackim na przykładzie „Cudzoziemki" M. Kuncewiczowej.

 7. Dr Arkadiusz Luboń: Walcząc o głos – literaturoznawstwo w dyskursie o dyskryminacji (na przykładach postkolonialnych i feministycznych metod interpretacji).

 8. Dr Arkadiusz Luboń: Jak nas widzą... – język i kultura polska w oczach cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych.

 9. Dr Arkadiusz Luboń: „Cenzura to reklama na koszt państwa”: kontrola słowa dawniej i dziś.

 10. Dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg: Zagadki romantycznej biografii i romantycznej osobowości Fryderyka Chopina.

 11. Dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg: Romantyczna korespondencja Fryderyka Chopina na tle listów epoki.

 12. Dr hab. prof. UR Marek Nalepa: Wybrane problemy kultury mniejszości narodowych i etnicznych dawnej i współczesnej Rzeszowszczyzny.

 13. Dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska: Kobieca proza polska po roku 2000.

 14. Dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek: Melancholia w prozie polskiej po roku 1989 (Marek Bieńczyk, Stefan Chwin, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk).

 15. Dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek: Sarmatyzm XXI wieku – motywy sarmackie w polskim teatrze, poezji i prasie.

 16. Dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek: Motyw ojczyzny w nowej poezji polskiej po roku 1989.

 17. Dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek: Współczesne polskie powieści „romantyczne” – od „Bohini” Tadeusza Konwickiego do „Matki Makryny” Jacka Dehnela.

 18. Dr Robert Słabczyński: Wyrazy modne we współczesnej polszczyźnie.

 19. Dr hab. prof. UR Marek Stanisz: Symbolizm Cypriana Norwida.

 20. Dr hab. prof. UR Marek Stanisz: „Ja" w kryształowej kuli. Metafory antropologiczne w twórczości Juliusza Słowackiego z lat 30.

 21. Dr hab. prof. UR Bożena Taras: Abc polskiej korespondencji elektronicznej.

 22. Dr hab. prof. UR Bożena Taras: Wulgarność w języku i kulturze.

 23. Dr Grzegorz Trościński: „Bogurodzica” – arcydzieło średniowiecznej poezji religijnej.

 24. Dr Grzegorz Trościński: Jan Kochanowski – pierwszy polski poeta kultury.

 25. Dr Grzegorz Trościński: Lipa – zwykłe drzewo czy symbol kultury? Z zagadnień interpretacyjnych fraszki „Na lipę” Jana Kochanowskiego.Dodano: 2014-11-21 08:15:39

      W semestrze letnim 2013 r. zapraszamy młodzież wraz z opiekunami na wykłady jubileuszowe z okazji pięćdziesięciolecia polonistyki rzeszowskiej 1963-2013.  Zachęcamy również do uczestniczenia w proponowanych przez Instytut Filologii Polskiej dniach otwartych, konferencjach, odczytach i spotkaniach z twórcami polskiej kultury.
Szczegółowe informacje podawane są z wyprzedzeniem na stronie internetowej IFP.Dodano: 2013-04-17 09:00:26Wykład otwarty dr Agnieszki Myszki

      9 stycznia 2013 r. w Instytucie Filologii Polskiej wygłoszony został wykład otwarty, którego tematem stały się rzeszowskie ulice. Ich nazwy, podawane w celu lokalizacji obiektów w przestrzeni miejskiej, stanowią częsty element codziennej komunikacji. Zazwyczaj jednak wymieniane są bez refleksji nad historią miasta.

    Dr Agnieszka Myszka w wystąpieniu zatytułowanym: Paniaga i Kanałowaskąd się wzięły nazwy rzeszowskich ulic? przedstawiła genezę oraz motywy nazewnictwa wybranych plateonimów Rzeszowa, ulic: Pańskiej, Kanałowej, Farnej, Grunwaldzkiej, Dąbrowskiego i Marszałkowskiej. Słuchacze mieli także możliwość obejrzenia map i fotografii prezentujących wygląd rzeszowskich ulic w I połowie XX wieku.Dodano: 2013-01-11 09:33:32Wykład otwarty mgr Magdaleny Balawender

  12 grudnia 2012 r. w Instytucie Filologii Polskiej wygłoszony został wykład otwarty pt.: Przychodzi człowiek do urzędu - językowe i pragmatyczne aspekty komunikacji urzędowej

  Styl urzędowy odbierany jest jako trudna i często niezrozumiała odmiana funkcjonalna współczesnego języka polskiego.


Czytaj więcej »


Dodano: 2012-12-17 09:00:57Wykład otwarty dra Roberta Słabczyńskiego


21 listopada 2012 r. o godz. 16.30 dr Robert Słabczyński wygłosił wykład otwarty dla pracowników, studentów oraz osób zainteresowanych problematyką szkolnego dyskursu. Referat pt. Jak nauczyciel komunikuje się z uczniem – pragmatyczny aspekt wypowiedzi zainspirował słuchaczy do dyskusji na temat specyficznych cech komunikacji edukacyjnej.

Zapraszamy na kolejne wykłady.
Dyrekcja Instytutu Filologii PolskiejDodano: 2012-11-26 11:27:06

 Dodano: 2010-10-28 13:44:50