DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Polonistyka stosowana z językiem angielskim - I stopień


Polonistyka stosowana z językiem angielskim
Studia stacjonarne I stopnia
Specjalność komunikacja społeczna, reklama i animacja kultury

      Polonistyka stosowana z językiem angielskim jest kierunkiem autorskim. Niektóre treści programowe zbliżają go do kształcenia na filologii polskiej, inne – na kulturoznawstwie, jeszcze inne – na dziennikarstwie.

      Kierunek łączy treści w taki sposób, żeby jego absolwent, pozostając humanistą i polonistą, posiadał wiedzę i umiejętności dotyczące nowych mediów i copywritingu, miał wysokie umiejętności językowe (znajomość języka angielskiego na poziomie C1 poświadczona certyfikatem), ale i podstawową orientację w zakresie ekonomii, socjologii i technologii informacyjnej.

      Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów przygotowują do wykonywania takich zawodów, jak: animator kultury, asystent kadr kierowniczych, rzecznik prasowy, rzecznik informacji publicznych, specjalista zarządzania informacją i kreowania wizerunku, researcher, bloger, edytor, copywriter  itd.

      W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość samodzielnego rozwijania swojej twórczej aktywności w kołach naukowych, mogą brać udział w spotkaniach literackich i kulturalnych, uczestniczą w przygotowaniach do wydarzeń kulturalnych. Mogą też – w ramach programu Erasmus+ – studiować przez jeden semestr w którejś z naszych zagranicznych uczelni partnerskich.


Czytaj więcej »


Dodano: 2019-03-25 11:54:15« Wstecz