DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ EDYTORSTWO


Dwuletnie studia magisterskie w zakresie edytorstwa:

  • kształcą przyszłych redaktorów, przygotowując studentów do kompleksowej realizacji zadań edytorskich w ramach przyszłej pracy zawodowej i zakładają zapoznanie ich ze strukturą, specyfiką, trendami i perspektywami wydawniczymi w szeroko pojętym edytorstwie;
  • studia mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką wszystkich etapów procesu wydawniczego i uwzględniają najnowsze techniki publikacji;
  • akcent położono także na kształcenie w zakresie programów służących do składu tekstu oraz programów graficznych i ich zastosowania w firmach wydawniczych;
  • student/ka uzyska praktyczną umiejętność obsługi programów (m. in. Adobe InDesign, Adobe Photoshop), a także pozna sposoby pracy z dokumentami w obiegu internetowym i nauczy się korzystać z podstawowych narzędzi internetowych do publikowania treści w Internecie;
  • program studiów obejmuje także treści z zakresu prawa autorskiego przydatne w działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich;
  • student/ka nabędzie praktyczną wiedzę o koncepcji, stworzeniu i wypromowaniu publikacji różnego typu, dzięki czemu będzie mógł/a podjąć pracę w wydawnictwie, założyć własne wydawnictwo lub też założyć firmę świadczącą usługi dla wydawnictw w zakresie projektowania książek, ich składu, redakcji czy korekty, jak również dowolnych publikacji internetowych.

Proponowane przedmioty z zakresu specjalności to m.in.:

podstawy edytorstwa, komputerowa edycja tekstu, problemy poprawności językowej, tekstologia, kompozycja i estetyka tekstu.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent/ka studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej o specjalności edytorskiej. Absolwenci studiów edytorskich mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach naukowych prowadzących prace dokumentacyjno-bibliograficzne. Uzyskują też kwalifikacje do pracy w zakresie edytorstwa krytycznego oraz opracowywania tekstów literackich. Specjalność nie daje uprawnień pedagogicznych.
Praktyki i warsztaty: w wydawnictwach (30 godzin po roku I).

Dodatkowe możliwości:

Specjalność edytorską można dowolnie łączyć na ustalonych warunkach z innymi specjalnościami dostępnymi w ramach magisterskiego poziomu studiów. Łączona ze specjalizacją nauczycielską lub specjalnością asystent kadr zarządzających i elit politycznych  rozwija zdolność świadomego budowania relacji interpersonalnych. Poza tym daje uprawnienia, o których mowa w dokładnym opisie właściwej specjalności.

Dzięki ukończeniu więcej niż jednej specjalności będziesz bardziej atrakcyjny/a na rynku pracy i szybciej znajdziesz wymarzoną pracę.Dodano: 2017-05-16 11:11:11« Wstecz