DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
FILOLOGIA POLSKA,
SPECJALNOŚĆ ASYSTENT KADR ZARZĄDZAJĄCYCH I ELIT POLITYCZNYCH


Specjalność asystent kadr zarządzających i elit politycznych nie daje uprawnień pedagogicznych, natomiast przygotowuje absolwenta/kę:

  • do wykonywania zawodu asystenta/ki w biurach administracji publicznej lub różnego typu firmach (współuczestnik spotkań służbowych kontrolujący przepływ informacji; zarządca kalendarzem dyrektorów firmy, organizator spotkań biznesowych, osoba przygotowująca prezentacje i materiały na różnego typu spotkania, osoba o szerokich kompetencjach biznesowo-kulturowych);
  • do prowadzenia sekretariatu w firmach, w korporacjach, w urzędach, w szkołach i w wielu innych miejscach;
  • do umiejętności organizowania dnia pracy swojego przełożonego, do czego zalicza się m.in. dostarczanie mu korespondencji i ważnych dokumentów, umawianie spotkań, zebrań i konferencji;
  • do profesjonalnego prowadzenia oficjalnej korespondencji oraz dokumentacji firmy (biegła umiejętność formułowania pism i wypowiedzi ustnych, także w języku angielskim; biegłe posługiwanie się edytorami tekstu i programami zarządzającymi);
  • do pośredniczenia w rozmowach telefonicznych zgodnie z obowiązującymi konwencjami prowadzenia konwersacji;
  • do pełnienia funkcji asystenta/ki swojego szefa, w związku z czym może sprawować funkcje reprezentacyjne podczas jego nieobecności;
  • do wykonywania zawodu rzecznika prasowego różnych instytucji życia publicznego.


Proponowane przedmioty z zakresu specjalności to m.in.:

wstęp do nauki o polityce, socjologia, pragmatyka językowa, etykieta biznesu (savoir vivre), komputerowe programy specjalistyczne oraz sprzęt biurowy, redakcja tekstów użytkowych.


Perspektywy zawodowe:

Absolwent/ka studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej o specjalności asystent kadr zarządzających i elit politycznych. Absolwenci studiów zyskują uprawnienia do pracy w PR oraz w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi. Zostają przygotowani do pracy w różnego typu biurach administracji publicznej lub różnego typu firmach.
Specjalność nie daje uprawnień pedagogicznych.
Praktyki i warsztaty: w administracji publicznej i różnego typu biurach lub instytucjach (30 godzin po roku I).Dodano: 2017-05-16 10:39:18« Wstecz