DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej


Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej

Adres:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej
al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów 
pokój 138, tel. 17 872 12 37


Kierownik:

prof. dr hab. Grażyna Filip


Pracownicy:

dr Justyna Majchrowska
mgr Małgorzata Bożek


Czytaj więcej »


Dodano: 2013-12-18 11:09:34Wybrane publikacje za lata 2000–2013

I. Prace zwarte

   A) Monografie:

2013

 • G. Filip, 2013, Mistrzowie gry na argumenty – Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 278 ss.
 • R. Słabczyński, 2013, Formy pierwszej i drugiej osoby czasowników w dyskursie szkolnym.Studium pragmalingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 269 ss.


 2011

 • M. Patro-Kucab, 2011, „...jest to głos Ojczyzny z jej serca i ducha wydobyty”. O późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 256 ss.

Czytaj więcej »


Dodano: 2013-12-18 11:04:33

Organizacja konferencji naukowych:

 • G. Filip i M. Patro-Kucab, sekretarze Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: IFP UR, Rzeszów, 15–17 maja 2012 r.;
 • M. Patro-Kucab, współorganizatorka Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich w Instytucie Filologii Polskiej UR, organizator: IFP UR, Rzeszów, 12–13 maja 2010 r.


Projekty badawcze:

 • M. Patro-Kucab, wykonawczyni grantu: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012–2017). Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego numer 0091/NPRH2/H11/81/2012.


Staże i stypendia zagraniczne:

 • G. Filip i Patro-Kucab, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken, 05–10.05.2013 r.


Dodano: 2013-12-18 10:57:10Udział z referatem w konferencjach krajowych i zagranicznych

2013

 • G. Filip, udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Μοьа–Cуспільство–Журнaлістика, organizator: Instytut Dziennikarstwa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu, Kijów, 12–13 kwietnia 2013 r.; temat referatu: Sposoby przekonywania czytelnika w recenzjach melodramatów i filmów erotycznych [Способи переконування читача в рецензіях мелодрам та еротичних фільмів].
 • G. Filip, udział w panelu dyskusyjnym Deutsch-polnische Begegnungen in Sprache und Literatur [Niemiecko-polskie spotkania z językiem i literaturą], organizator: Instytut Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w SaarbrückenSaarbrücken, 7 maja 2013 r.; temat referatu: Obraz sarmatyzmu utrwalony w polskiej leksyce i przestrzeni społecznej na wybranych przykładach [Sarmatismus in polnischen Wortschatz und gesellschaftlichen Raum].
 • M. Patro-Kucab, udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Μοьа–Cуспільство–Журнaлістика, organizator: Instytut Dziennikarstwa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu, Kijów, 12–13 kwietnia 2013 r.; temat referatu: Retoryczność mów pogrzebowych i wspomnień pośmiertnych (na przykładzie oracji poświęconych Alojzemu Felińskiemu) [Риторичність похоронних промов і посмертних спогадів (на прикладі панегіриків, присвячених Алоізію Фелінському].

Czytaj więcej »


Dodano: 2013-12-18 10:52:47Członkostwo w stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych

 • G. Filip, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego,
 • M. Patro-Kucab, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem XVIII,
 • M. Patro-Kucab, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
 • R. Słabczyński, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.


Dodano: 2013-12-18 10:46:31Wykłady w ramach współpracy ze szkołami

2013

 • R. Słabczyński, O grzeczności językowej, Zespól Szkół w Kańczudze, 22 października 2013 r.


2012

 • R. Słabczyński, Jak nauczyciel komunikuje się z uczniem – pragmatyczny aspekt wypowiedzi, 21 listopada 2012 r., wykład otwarty na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Czytaj więcej »


Dodano: 2013-12-18 10:32:16Aktywność organizacyjno-administracyjna

 • G. Filip: kierownik Zakładu Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej od 2013 r.,
 • G. Filip i M. Patro-Kucab: zastępczynie Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UR od 2012 r.,
 • M. Patro-Kucab: członkini Rady IFP UR, 2009–2012; 2012–2016 r.,
 • M. Patro-Kucab: członkini Komisji Senackiej ds. Kształcenia 2011/2012 r.,
 • M. Patro-Kucab: koordynatorka instytutowej komisji programowej ds. wdrożenia KRK 2011/2012 r.,
 • M. Patro-Kucab: członkini wydziałowej komisji programowej od 2012 r.,
 • M. Patro-Kucab: członkini Rady Wydziału Filologicznego UR 2012–2016 r.,
 • R. Słabczyński: koordynator ds. ECTS od 2013 r.,
 • R. Słabczyński: członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie 2012-2013 r.,
 • R. Słabczyński: sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Słowo. Studia językoznawcze” od 2011 r.


Dodano: 2013-12-18 10:29:02Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie dydaktyki i administracji szkoły wyższej

2013

 • G. Filip, udział w szkoleniu dotyczącym baz i zasobów dostępnych na platformie Web of Knowledge, organizator: Polski Serwis Thomson Reuters, Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego, 6 marca 2013 r.
 • G. Filip i M. Patro-Kucab, udział w szkoleniu: Umiejętności interpersonalne, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Rzeszów, 16–17 lutego 2013 r., 23–24 lutego 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].
 • G. Filip i M. Patro-Kucab, udział w szkoleniu seminarium bolońskiego: Internacjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia, organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 19 kwietnia 2013 r.

Czytaj więcej »


Dodano: 2013-12-18 10:10:05