DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zakłady i Pracownie


Podstawową komórkę Instytutu stanowią zakłady, których celem jest:

  • organizacja i prowadzenie badań naukowych w zakresie odpowiednich dyscyplin filologicznych,
  • organizacja sympozjów i konferencji naukowych,
  • doskonalenie kadry naukowej,
  • organizacja dydaktyki z odpowiednich przedmiotów,
  • przygotowanie absolwentów do pełnienia konkretnych ról zawodowych (określonych profilem studiów).

Domeną poszczególnych zakładów są określone obszary badawcze nauk filologicznych: teoria i historia literatury, językoznawstwo, kulturoznawstwo, krytyka literacka.

Linki do zakładów:Dodano: 2009-05-08 08:48:41